• Slovenčina
 • English
 • Základné dokumenty

  Nariadenie o implementácii druhého švajčiarskeho príspevku

  Nariadenie o implementácii druhého švajčiarskeho príspevku vybraným členským štátom Európskej únie na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci Európskej únie stanovuje všeobecné pravidlá a postupy pre programy spolupráce v rámci druhého švajčiarskeho príspevku.

  Systém riadenia druhého Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce

  Systém riadenia druhého Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce stanovuje základné rámcové úlohy a povinnosti subjektov zapojených do riadenia a kontroly druhého Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Systém riadenia bol schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 266/2023 z 25.05.2023.

   

  Rámcová dohoda o implementácii druhého švajčiarskeho príspevku

  Základným dokumentom pre implementáciu Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce je bilaterálna Rámcová dohoda o implementácii druhého švajčiarskeho príspevku vybraným členským štátom Európskej únie na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci Európskej únie. Rámcová dohoda o implementácii druhého švajčiarskeho príspevku bola podpísaná v Bratislave dňa 19.09.2023. Stanovuje ciele, všeobecné princípy, tematické zameranie a finančné parametre spolupráce Slovenska a Švajčiarska.

   

  Guidelines to Core Indicators

  Dokument Guidelines to Core Indicators(PDF, 1090 kB) poskytuje usmernenia pre hlavné ukazovatele výstupov a výsledkov druhého švajčiarskeho príspevku vybraným členským štátom Európskej únie na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci Európskej únie.

   

  Rozhodnutie Európskej komisie C(2019) 3452

  Rozhodnutie Komisie zo 14. mája 2019, ktorým sa stanovujú usmernenia o určovaní finančných opráv, ktoré je potrebné uplatňovať na výdavky financované Úniou pri nedodržaní platných pravidiel verejného obstarávania.