• Slovenčina
 • English
 • Tematické oblasti

  Biodiverzita

  K tematickej oblasti „Ochrana a prírody a biodiverzity“ prispeje podporné opatrenie „Podpora trvalo udržateľného cestovného ruchu a posilňovanie biodiverzity v chránených územiach“.

  Zdravie

  K tematickej oblasti „Zdravotná starostlivosť a sociálna ochrana“ prispeje podporné opatrenie „Švajčiarsko-slovenský program Zdravie“.

  Vzdelávanie

  K tematickej oblasti „Odborné a profesijné vzdelávanie a príprava“ prispeje podporné opatrenie „Zlepšenie kvality a atraktívnosti počiatočného a vyššieho odborného vzdelávania a prípravy“.

  Aktuality