• Slovenčina
  • English
  • Vzdelávanie

    Všeobecné informácie

    K tematickej oblasti „Odborné a profesijné vzdelávanie a príprava“ prispeje podporné opatrenie „Zlepšenie kvality a atraktívnosti počiatočného a vyššieho odborného vzdelávania a prípravy“. Jeho cieľom je zvýšiť kvalitu, flexibilitu a atraktívnosť počiatočného a vyššieho OVP na Slovensku. Predpokladá sa, že to povedie k zvýšeniu všestrannosti mladých ľudí na trhu práce, čím sa prispeje k zníženiu nezamestnanosti (mladých ľudí) aj zo znevýhodnených skupín.

    Bližšie informácie budú zverejnené po schválení podporného opatrenia.