• Slovenčina
  • English
  • Biodiverzita

    Všeobecné informácie

    K tematickej oblasti „Ochrana prírody a biodiverzity“ prispeje podporné opatrenie „Podpora trvalo udržateľného cestovného ruchu a posilňovanie biodiverzity v chránených územiach“. Jeho cieľom je podpora udržateľného cestovného ruchu v chránených územiach a ich okolí a podpora ochrany ekosystémov a biodiverzity v týchto územiach.

    Bližšie informácie budú zverejnené po schválení podporného opatrenia švajčiarskou stranou.