• Slovenčina
  • English
  • Zdravie

    Všeobecné informácie

    K tematickej oblasti „Zdravotná starostlivosť a sociálna ochrana“ prispeje podporné opatrenie „Švajčiarsko-slovenský program Zdravie“. Jeho cieľom je podporiť implementáciu slovenského Strategického rámca starostlivosti o zdravie pre roky 2014 – 2030, najmä prevenciu a kontrolu neprenosných chorôb (NCD) a zlepšenie v oblasti propagácie zdravia.

    Bližšie informácie budú zverejnené po schválení podporného opatrenia švajčiarskou stranou.