• Slovenčina
  • English
  • dekoratívny obrázok

    Podpis Memoranda o porozumení medzi EÚ a Švajčiarskom o príspevku Švajčiarska k znižovaniu hospodárskych a sociálnych rozdielov a k spolupráci v oblasti migrácie v EÚ

    Dňa 30.06.2022 v Bruseli podpísali štátna tajomníčka Európskej komisie Ilze Juhansone a štátna tajomníčka švajčiarskeho Ministerstva zahraničných vecí Livia Leu Memorandum o porozumení medzi Európskou úniou a Švajčiarskom o príspevku Švajčiarska k znižovaniu hospodárskych a sociálnych rozdielov a k spolupráci v oblasti migrácie v Európskej únii. Memorandum o porozumení nie je právne záväzné, určuje však kľúčové parametre druhého švajčiarskeho príspevku vybraným členským štátom EÚ, ako je výška príspevku, jeho rozdelenie, tematické priority a zásady spolupráce a implementácie druhého švajčiarskeho príspevku. Druhý švajčiarsky príspevok bude smerovať do dvoch oblastí, a to spolupráca v oblasti kohézie a spolupráca v oblasti migrácie. Do spolupráce v oblasti kohézie sa ako partnerský štát zapojí aj Slovenská republika. Z celkovej alokácie pre túto oblasť vo výške 1,024 mil. švajčiarskych frankov je pre Slovensko vyčlenených 44,2 mil. švajčiarskych frankov.

    Switzerland and EU sign memorandum of understanding on second Swiss contribution