• Slovenčina
  • English
  • obrázok s mikrofonom

    Schválenie Systému riadenia druhého Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce vládou Slovenskej republiky

    Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 31.05.2023 schválila materiál „Systém riadenia druhého Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce vládou Slovenskej republiky“. Systém riadenia definuje organizačné zabezpečenie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, určuje subjekty zapojené do systému jeho riadenia a kontroly, ich rámcové povinnosti a zodpovednosti vrátane financovania a finančného riadenia.

    Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce bude realizovaný v rámci druhého švajčiarskeho príspevku vybraným členským štátom EÚ.  V rámci systému riadenia a kontroly Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce bude Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky plniť úlohy Národnej kontaktnej jednotky, Platobného orgánu a Správcu programov. Orgánom auditu bude Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky.

    Materiál je k dispozícii na nasledovnom odkaze: rokovania