• Slovenčina
  • English
  • Bratislava

    Bilaterálne rokovania v Bratislave: príprava na implementáciu druhého švajčiarskeho príspevku na Slovensku.

    V dňoch 05.-06.06.2023 navštívili Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky zástupcovia Švajčiarskej agentúry pre rozvoj a spoluprácu, Štátneho sekretariátu pre hospodárske záležitosti a Kancelárie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v Bratislave. Tieto inštitúcie sa podieľajú na príprave Rámcovej dohody o implementácii druhého švajčiarskeho príspevku vybraným členským štátom EÚ. MIRRI SR plní v rámci druhého švajčiarskeho príspevku vybraným členským štátom EÚ úlohy Národnej koordinačnej jednotky, Platobného orgánu a Správcu programov. Úvodných rokovaní sa zúčastnil aj švajčiarsky veľvyslanec v Bratislave, J. E. Peter Nelson.

    Okrem finalizácie znenia bilaterálnej Rámcovej dohody o implementácii druhého švajčiarskeho príspevku vybraným členským štátom EÚ boli počas rokovaní prezentované aj úlohy jednotlivých subjektov na národnej úrovni. Okrem MIRRI SR sa rokovaní zúčastnili aj predstavitelia Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, ktorý bude plniť úlohy Orgánu auditu. Ďalej prebiehali diskusie o tematickom zameraní Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v programovom období 2019-2029. Pôjde o tieto oblasti: odborné vzdelávanie a príprava, biodiverzita a podpora udržateľného cestovného ruchu a zdravie so zameraním na prevenciu. Tu MIRRI SR intenzívne spolupracuje s gestormi týchto oblastí, ktorými sú Štátny inštitút odborného vzdelávania, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.